Pentax ist DL RAW codec phầnmềm download miễn phí

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Pentax ist DL RAW codec phầnmềm cho Ảnh kỹ thuật số.

RAW codec INSTALLSHIELD phát hành 2008.05.01.

File được download 0 lần và được xem 3110 lần.

Loại Ảnh kỹ thuật số
Hãng Pentax
Thiết bị ist DL
Hệ điều hành Windows Vista
Kích thước file 8.33 Mb
Loại file INSTALLSHIELD
Phát hành 2008.05.01
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Pentax ist DL RAW codec phầnmềm và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Pentax is pleased to announce the release of the Pentax RAW codec for Windows Vista 32 bit.­ This software runs behind the scenes in Windows Vista,­ allowing Vista's own image viewers such as Photo Gallery to recognize and display Pentax RAW files (.­PEF) from Pentax digital SLR cameras.­

Driver Ảnh kỹ thuật số Pentax ist DL phổ biến:

Driver Pentax Ảnh kỹ thuật số phổ biến: